Partner in
horecaconcepten

Begeleiding,
exploitatie &
advisering van
culturele instellingen

OVER ONS

Moerkerk Advies is gespecialiseerd in culturele publieksservice en horeca. Oprichter is Chris Moerkerk. Chris studeerde Economie in Groningen en Geschiedenis in Leiden. Hij was o.a. hoofd bedrijfsvoering van Paradiso in Amsterdam. Naast onafhankelijk adviseur is Chris nu bestuurslid van stichting ‘Alles voor de Kunst’, gelieerd aan de horeca van De Verkadefabriek in Den Bosch.

Ruim 20 jaar ervaring in begeleiding, exploitatie en advisering van culturele instellingen op het gebied van horeca leverde ons een bundel vakkennis op. Zo zijn wij een nuttige partner voor:

  • Begeleiding nieuw- en verbouwprojecten.
  • Conceptontwikkeling.
  • Haalbaarheidsstudies.
  • (Opstart)begeleiding van exploitaties.
  • Werving, Selectie & Interim management.
  • Advies bij eigen beheer en verhuurconstructies.

COMPETENTIES & DIENSTEN

light-bulb2

CONCEPT ONTWIKKELING

Ontwikkelen, innoveren en/of bewaken van (culturele) horecaconcepten.

bouw-renovatie

BEGELEIDING BOUW & RENOVATIE

Advies en begeleiding vanuit horeca- en serviceperspectief: opstellen van horecaplannen, conceptcontouren en randvoorwaarden, PvE’s en/of outputspecificaties bouw/ renovatie. Participatie in bouwoverleg.

exploitatie

BEGELEIDING EXPLOITATIE

Opstellen en/of toetsen van horecaplannen en verbeterplannen, conceptadvies, advies m.b.t. beheervorm, het maken van financiële prognoses en quickscans, werving en selectie management en interim management.

cultureelerfgoed

CULTUREEL ERFGOED

Opstellen en/of toetsen van horecaplannen en verbeterplannen, conceptadvies, advies m.b.t. beheervorm, het maken van financiële prognoses en quickscans, werving en selectie management en interim management.

PROJECTEN

ENKELE PROJECTEN UITGELICHT

ALLE PROJECTEN

OPDRACHTGEVER:
Groninger Forum

PROJECT:
Realisatie Groninger Forum met o.a. bibliotheek, filmhuis & horeca.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept en –beheer, bouwbegeleiding en opstellen PvE’s + indelingsschetsen horeca.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Alphen aan den Rijn.

PROJECT:
Realisatie nieuwbouw Bibliotheek en Stadsarchief.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept en –beheer, verbouwbegeleiding vanuit horecaperspectief.

OPDRACHTGEVER:
Bibliotheek Zoetermeer.

PROJECT:
Realisatie Forum Café in verbouwde bibliotheek.

OPDRACHT:
Selectie horecaexploitant (middels aanbesteding) en begeleiding inrichting Forum Café.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Zaanstad.

PROJECT:
Realisatie Cultuurcluster Zaandam.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept en -beheer, bouwbegeleiding vanuit horecaperspectief.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Zevenaar.

PROJECT:
Realisatie HAL 12 Cultuurcluster.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept en -beheer, verbouwbegeleiding vanuit horecaperspectief.

Besloten project.

OPDRACHTGEVER:
Stadsschouwburg De Harmonie

PROJECT:
Culturele Hoofdstad 2018.

OPDRACHT:
Conceptadvies en begeleiding operationele uitvoering.

OPDRACHTGEVER:
Stichting De Maaspoort Venlo.

PROJECT:
Realisatie ver- & nieuwbouw, realisatie multifunctioneel horecaconcept.

OPDRACHT:
Begeleiding horecaconcept ontwikkeling en SLA controle uitvoering horeca.

OPDRACHTGEVER:
Stichting ‘Alles voor de Kunst’/ De Koekjesfabriek bv (Verkadefabriek).

OPDRACHT:
Deelname aan het bestuur (bestuurslid).

OPDRACHTGEVER:
Keizer Karel Podia.

PROJECT:
Verbouw & realisatie Grand Café De Vereeniging.

OPDRACHT:
Concept- & bouwadvies.

OPDRACHTGEVER:
Keizer Karel Podia.

PROJECT:
Overgangsproces van uitbestede horeca- & verhuurexploitatie naar eigen beheer.

OPDRACHT:
Haalbaarheidsstudie & procesbegeleiding.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Utrecht & Stichting Het Wilde Westen (HWW).

PROJECT:
Renovatie voormalige lijnzaadoliefabriek tot cultureel ontmoetingscentrum met o.a. bibliotheek, school, buurtcentrum & horeca.

OPDRACHT:
Opstellen samenwerkingsovereenkomst met horeca, advies horecaconcept HWW & advies keukeninrichitng HWW.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Helmond & Stichting Cultuur Promotie Helmond.

PROJECT:
Renovatie cultureel erfgoed tot culturele ‘hotspot’ met o.a. een filmhuis, popzaal, tentoonstellingsruimten, Radio Helmond & werkplekken voor creatief en innovatief MKB.

OPDRACHT:
Opstellen horecaplan & exploitatieprognoses, uitwerken passend horecaconcept, begeleiding gebruiker bij opstart exploitatie.

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Leiden.

PROJECT:
Ontwikkeling Cultuurtuin & Stadsgehoorzaal Leiden.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept Cultuurtuin & advies inzake ontwikkeling horeca & service Stadsgehoorzaal.

OPDRACHTGEVER:
VVV-Venlo B.V.

PROJECT:
Nieuwbouw (MFC De Kazerne) en/of renovatie.

OPDRACHT:
Haalbaarheidsstudie nieuwbouw, advies inzake horecaservice & initiëren nieuwe horecaservice huidige locatie.

OPDRACHTGEVER:
Akkoord van Groningen (gemeente Groningen, RuG, UMCG, Hanzehogeschool).

PROJECT:
Festival ter promotie van Groningen als kennis- & innovatiestad.

OPDRACHT:
Projectbegeleiding horeca (inhoudelijk & uitvoering).

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Zoetermeer.

PROJECT:
Realisatie Stadsforum als ‘Huis van de Stad’ met o.a. bibliotheek, museum & (dag)horeca.

OPDRACHT:
Adviesnotitie inzake horecaconcept & -beheer.

OPDRACHTGEVER:
Bibliotheek Utrecht.

OPDRACHT:
Opstellen adviesnotitie over passend (inhoudelijk, kansrijk) horecaconcept & geschikte beheervorm nieuwe bibliotheek.

OPDRACHTGEVER:
Groninger Forum.

OPDRACHT:
Begeleiden opstart tijdelijke locatie ForumImages (Hereplein), begeleiden opzetten van passend horecaconcept & begeleiden verbouw vanuit horecaperspectief (PvE, gunning).

OPDRACHTGEVER:
Directie Liberty Park / Nationaal Oorlogsmuseum Overloon.

OPDRACHT:
Advies horecaservice rondom evenementen.

OPDRACHTGEVER:
Frans Hals Museum Haarlem.

OPDRACHT:
Exploitatie museumcafé (vanaf 2010 door Eddy Muller) & bouwbegeleiding renovatie museumcafé (2009).

 

OPDRACHTGEVER:
Directie Stadsschouwburg Utrecht.

OPDRACHT:
Werving & selectie van nieuw horecamanagement & onderteuning in interim-periode.

OPDRACHTGEVER:
Directie Muziekgebouw aan ’t IJ.

OPDRACHT:
Advies rond ‘herijking’ horecabeheer & begeleiding interim-management.

OPDRACHTGEVER:
Stichting Cultuur aan het Ij & Paradiso Amsterdam.

OPDRACHT:
Mede-kwartiermaker nieuwe culturele hotspot aan het Ij. Samenwerking met o.a. Stichting Cultuur aan het Ij & Paradiso Amsterdam. Organisatie & catering rondom jaarlijkse Tolhuistuinfestival.

OPDRACHTGEVER:
Directie Theater aan de Slinger.

OPDRACHT:
Begeleiding nieuwbouw vanuit service- & horecaperspectief. Vanaf 2009 aansturing & exploitatie (beheer- & cateringovereenkomst) horecaservice.

 

OPDRACHTGEVER:
Schouwburg Almere

OPDRACHT:
Aansturing & uitvoering (beheer- & cateringovereenkomst) publieks- & horecaservice in de schouwburg, exploitatie theaterrestaurant Waterfront & bouwbegeleiding vanuit horeca- & serviceperspectief bij de nieuwbouw schouwburg (2004 – 2005).

OPDRACHTGEVER:
Toneelschuur Haarlem.

OPDRACHT:
Exploitatie Film- & Theatercafé Toneelschuur.

OPDRACHTGEVER:
Luxor Live poppodium Arnhem.

OPDRACHT:
Begeleiding directie bij opzetten horecaexploitatie & werving horecamanagement.

OPDRACHTGEVER:
Stadsschouwburg Amsterdam.

OPDRACHT:
Aansturing & uitvoering (beheer- & cateringovereenkomst) publieks- & horecaservice rondom voorstellingen & activiteiten schouwburg.

OPDRACHTGEVER:
Fimmuseum Amsterdam.

OPDRACHT:
Exploitatie buffetten & catering rondom evenementen.

Besloten project (1995 – 2003 en 2008 – 2010).

OPDRACHTGEVER:
O.a. Paradiso Amsterdam.

OPDRACHT:
Medeorganisatie jaarlijks festival als mede-eigenaar van De Zomer & Strandclub Solaris.

WERKWIJZE

Onze werkwijze bij het begeleiden en ontwikkelen is altijd vanuit cultureel serviceperspectief, oftewel:

Hoe komen kwaliteit, service en gastvrijheid samen met een culturele missie?

Financiële voorwaarden

Wij beginnen altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Aansluitend maken we een passend voorstel voor hoe we een waardevolle partner voor u kunnen zijn. Ons reguliere uurtarief is € 95,00 excl. btw en reiskosten. Afhankelijk van de uiteindelijke opdracht maken we een offerte op maat, waarin tijd en kosten zijn vastgelegd. Dat kan op urenbasis, maar ook met vaste bedragen per periode of opdracht.

Projecten of langdurige samenwerking?

Wij werken zowel projectmatig als langdurig samen met onze opdrachtgevers: van quickscans tot meerjarenbegeleiding. Maar ook na projecten houden we vaak langdurig contact met onze klanten. Als klankbord voor directies en stafleden, maar – desgewenst – ook in een actievere rol, zoals bij De Verkadefabriek in Den Bosch (in de Raad van Commissarissen horeca en als bestuurslid) en Theater de Maaspoort (als SLA controller).

Niet vanzelfsprekend
100

Aandacht voor kwaliteit en gastvrijheid: het lijkt een simpel doel. Toch worstelen veel organisaties ermee om de publieksservice en horeca naar een hoger niveau te tillen. Niet zelden ervaart men de culturele missie van de organisatie als een belemmering voor het optimaliseren van gastvrijheid en dienstverlening. Dat is jammer, want juist de ‘randvoorwaarden’ rond culturele kernactiviteiten worden steeds belangrijker. Gasten verwachten meer, zijn wereldwijzer en flexibeler. Vaste denk- en werkpatronen zijn de afgelopen jaren doorbroken.

Kansen
100

En juist dáár ligt een kans voor culturele organisaties om zich te onderscheiden. Om verwachtingen te overtreffen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Door het benutten van deze kansen ontstaat een positieve wisselwerking met de culturele missie: meer voldoening en waardering bij gasten. Deze hogere kwaliteitsbeleving heeft natuurlijk een gunstig effect op de bezoekersaantallen.

Visie & Daadkracht
100

Zo kunnen een goede publieksservice en horeca sterk bijdragen aan het totaalsucces van uw culturele organisatie. Dat vraagt wel om visie plus daadkracht bij het organiseren en monitoren van de publieksservice/horeca. En juist daar kunnen wij een waardevolle partner voor u zijn!

ONZE RELATIES

CONTACT

Uw contactpersoon bij Moerkerk Advies is Chris Moerkerk:

POSTADRES:

Postbus 2 | 7350 AA Hoenderloo

TELEFOON:

+ 31 (6) – 53 92 13 14

E-MAIL:

info@moerkerk-advies.nl

LINKED-IN:

  Connect via LinkedIn

KVK:

341404773